A www.officefinder.hu weboldal Felhasználói Szabályzata

§1
Általános rendelkezések

1.1 Az alábbi dokimentum – a továbbiakban „Felhasználói Szabályzat” – a www.officefinder.hu internetes portál használatának feltételeit szabályozza.
1.2 A Felhasználói Szabályzatban használt kifejezések alatt a következők értendők:
– a Vállalat - Jones Lang LaSalle Kft., cégjegyzékben bejegyzett címe 1054 Budapest, Szabadság tér 14., a www.officefinder.hu internetes portál tulajdonosa
– a Portál – az internetes weboldal a www.officefinder.hu webhelyen
– a Felhasználó – az a jogi vagy természetes személy, amely/aki a Portált használja.
1.3 Minden Felhasználó, aki a Portál használata mellett dönt, kinyilvánítja, hogy a Felhasználói Szabályzatot áttekintette és annak tartalmát elfogadja.

§2
A Portál használatának szabályai

2.1 A Portál használata térítésmentes. A Portál egyes felületeinek használata azonban előzetes regisztrációhoz kötött.
2.2 A regisztráció csak üzleti Felhasználók – azaz, üzleti tevékenységük keretein belül üzleti email címet használó személyek - számára engedélyezett. Egyéb Felhasználók akkor regisztrálhatnak, ha a Portál adminisztrátorától erre engedélyt kaptak.
Regisztráció nem lehetséges azon Felhasználók számára, akik ingyenes internet-alapú tárhelyen regisztrált email címmel rendelkeznek, illetve versenytárs vállalatok alkalmazottai, különösképpen azok, akik ingatlan ügyletekkel (azok bármely típusával), ingatlan-menedzsmenttel, és -tanácsadással foglalkoznak. Az adminisztrátornak jogában áll bármely hozzáférés törlése abban az esetben, amennyiben igazoltan feltételezi, hogy a Felhasználó a Portálon található adatokat a Felhasználó munkájával kapcsolatosan az említett tartalommal használja.
2.3 A regisztráció ingyenes, és egy űrlap kitöltéséből és beküldéséből áll. Az űrlapon a következő adatokat kell kitölteni: keresztnév, családnév, a cég neve és címe, üzleti email cím és üzleti telefonszám.
2.4 A Portál használata nem jelenti azt, hogy a Felhasználó az abban fellelhető információkra bárminemű jogot formálhatna.
2.5 A Vállalat elvárható körültekintéssel gondoskodik arról, hogy a Portálon valóságnak megfelelő adatok szerepeljenek, mindazonáltal a Portálon található adatok a valóságtól eltérhetnek. A Vállalat a Portálon szereplő adatok pontosságáért és valódiságáért felelősséget nem vállal. Felhasználónak javasolt a Portálon található adatok valódiságának ellenőrzése üzleti döntések meghozatala előtt.
2.6 A Vállalat a Portálhoz való hozzáférés akadályoztatása esetén a hibáért felelősséget nem vállal. A vállalat a Portál működését bármikor fölfüggesztheti anélkül, hogy a Felhasználókat egy ilyen jellegű döntésről tájékoztatnia kellene.
2.7 A Vállalatnak - mint személyes adatok adminisztrátorának – jogában áll a Felhasználó személyes adatainak felhasználását üzleti partnereire bízni.
2.8 A www.officefinder.hu weboldal megfelelő működése és megjelenítése a legtöbb, jelenleg a piacon elérhető internetes böngészőn tesztelésre került:

  • Mozilla Firefox >= 3.5.3
  • Opera 9 és 10
  • Google Chrome
  • Apple Safari 4
  • Microsoft Internet Explorer >= 7
  • Microsoft Internet Explorer 6 (kisebb hibák némely tartalom megjelenésekor előfordulhatnak)

Régebbi böngészők használata esetén a lap megjelenítésekor hibák adódhatnak. Ezen okból kifolyólag, illetve biztonsági tényezők miatt javasoljuk a Felhasználók számára a böngészők legújabb verzióinak letöltését.

§3
A Felhasználó jogai és kötelezettségei

3.1 A regisztrációval a Felhasználó beleegyezését adja az általa megadott személyes adatainak felhasználásához az 1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról rendelkezéseivel összhangban.
3.2 A Felhasználónak jogában áll adatait bármikor felülvizsgálni. A Felhasználó emailben küldött kérésére az Adminisztrátor módosíthatja a Felhasználó által megadott adatokat, illetve törölheti a Felhasználó Portálon létrehozott adatlapját. A törölt regisztrációval rendelkező Felhasználó személyes adatai a Portál adatbázisából törlésre kerülnek.
3.3 Amennyiben a Felhasználó megszegi a Felhasználói Szabályzatban foglaltakat és ebből egy harmadik félnek kára származik, úgy a kár megtérítése a Felhasználó kötelessége.

§4
A Vállalat jogai és kötelezettségei

4.1 A Vállalat a Felhasználó személyes adatainak védelmére kötelezettséget vállal. Az adatok felhasználása csak a Vállalat gazdasági tevékenységének keretei között használható föl a www.officefinder.hu Portálon elérhető ajánlatokkal kapcsolatban.
4.2 A Vállalat fenntartja a jogot a Felhasználó adatlapjának indokolás nélkül való felfüggesztésére vagy törlésére.
4.3 A Vállalat fenntartja a jogot egyes Felhasználók számára (VIP ügyfelek) különleges jogok biztosítására a Portálhoz való hozzáférés szintjének meghatározása tekintetében. A Vállalat fenntartja a jogot arra is, hogy az általa biztosított különleges hozzáférési jogokat indokolás nélkül megvonja.
4.4 A Vállalat nem vállal felelősséget a Felhasználó által hozott döntésekért és azon tevékenységekért, melyek a Portál használatával kapcsolatba hozhatók, vagy bármely olyan következményért, mely a Portálon található információ felhasználásából adódik.
4.5 A Vállalat nem vállal felelősséget bármiféle technikai problémával kapcsolatos vagy egyéb okból származó, a Vállalat hatáskörén kívül eső nehézségért, mely megnehezíti vagy lehetetlenné teszik a Portál használatát.
4.6 A szolgáltatás biztosítása folyamán a Vállalat az együttműködő üzleti partnerek segítségét – akik a Felhasználót közvetlenül megkereshetik – igénybe veheti.
4.7 Annak lehetősége, hogy a Vállalatot illegális tartalmú információval lássák el, kizárt.

§5
Végső rendelkezések

5.1 A Vállalat fenntartja a jogot arra, hogy a Felhasználói Szabályzatot bármikor megváltoztassa, a változtatásoknak ezen a weboldalon való közzétételével. A Felhasználói Szabályzat bármely módosítása a közzététellel egy időben lép hatályba.
5.2 A Portál Felhasználói Szabályzatában történt módosítás esetén a Felhasználó a módosítást köteles elfogadni a Portál használatának megkezdése előtt. Az új Felhasználói Szabályzat elfogadásának sikertelensége esetén a Felhasználó hozzáférése automatikusan felfüggesztésre kerül.
5.3 A fentiekben nem szabályozott esetek tekintetében a magyar törvényi szabályozás megfelelő rendelkezései alkalmazandók.
5.4 Reklamáció esetén a Vállalat kötelezettséget vállal, hogy a Felhasználó email címére küldött válaszban reagál az e-szolgáltatás keretén belül benyújtott reklamációra. A választ az értesítés elküldését követő 36 órán belül rendelkezésre bocsátja a Vállalat.